TRẦN , T. Đông. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I TẠI VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 32-38, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.962.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/962. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.