TRẦN, T. T. T.; TRẦN, Đăng K.; NGUYỄN , N. T.; VŨ , . Đăng L. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TOÀN THÂN TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 39-46, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.963.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/963. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.