HOÀNG , Đức T.; NGUYỄN , . X. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 67-75, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.966.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/966. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.