TRẦN , V. T. G.; NGUYỄN , C. H.; TRẦN, T. P.; TRƯƠNG , H. Q. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 76-85, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.967.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/967. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.