CHU , V. T.; PHẠM, . V. T. ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 86-91, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.970.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/970. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.