NGUYỄN , T. L.; NGUYỄN, T. B.; LÊ , . V. D.; LÊ , . T. L. Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 84-89, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.54.995.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/995. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.