NGUYỄN , N. Q.; NGUYỄN , D. H.; LÊ, T. D. CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 54, p. 90-93, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.54.996.2024. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/996. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.