NGUYỄN, ĐẠI HÙNG LINH, Hoàng Thanh Tú Nguyễn, và Tín Trung Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):32-39. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1042.2024.