Đỗ, Thị Nụ, Đình Khoa Nguyễn, Thị Tuyên Trân Nguyễn, Thy Thiên Phạm, Ngọc Hữu Đức Trần, Thu Hương Nguyễn, Thị Tuyết Hằng Nguyễn, Phú Quang Bùi, Thanh Toàn Lê, Thanh Thông Trần, Thị Nhạn Nguyễn, Thị Kim Hiền Đỗ, và Tý Hon Trịnh. 2024. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):18-23. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1080.2024.