Lê, Nguyệt Minh, Thị Xoan Nguyễn, Xuân Hiền Nguyễn, Thị Bính Thìn Quản, Hải Bình Trần, và Hữu Khiêm Vũ. 2024. “Hiệu Quả của Sinh thiết Có hỗ trợ Hút chân không dưới hướng dẫn Siêu âm Trong chẩn đoán một số U tuyến Vú”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):24-31. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1084.2024.