Thiều, Lê Duy, Tấn Đức Võ, Quang Thái Dương Nguyễn, Duy Mai Huyên Lê, và Phượng Hải Huỳnh. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):13-17. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1088.2024.