Phạm, Ngọc Hoa, Hải Thanh Anh Đỗ, Quang Huy Huỳnh, Văn Phát Nguyễn, Vũ Mỹ Phụng Phạm, Hoàng Phương Hồ, Kế Khôi Vũ, và Thị Minh Nguyệt Võ. 2024. “BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):4-12. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1129.2024.