Nguyễn , Đại Hùng Linh, Hoàng Thanh Tú Nguyễn, và Tín Trung Nguyễn. 2024. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):32-39. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1134.2024.