Nguyễn , Thu Lan, Thái Bình Nguyễn, Viết Dũng Lê, và Tuấn Linh Lê. 2024. “CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):84-89. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1141.2024.