TS.BS. Cung Văn Công. 2022. “Sarcoma Cơ vân Di căn phổi - Tổng Quan tài liệu Và báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47 (Tháng Sáu):57-64. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.138.2022.