Nguyễn , Thị Huyền, Thu Hương Nguyễn, và Minh Thông Phạm. 2022. “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):4-10. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.175.2020.