Trương , Thị Phương Thảo, Văn Phước Lê, Quang Thái Dương Nguyễn, Quang Khang Lê, Phượng Hải Huỳnh, và Thị Thúy Hằng Võ. 2022. “VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):35-40. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.192.2020.