Lê , Văn Thình, Thu Hương Nguyễn, Tiến Phú Nguyễn, Công Tiến Nguyễn, và Minh Thông Phạm. 2022. “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):54-60. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.204.2020.