Trần Thị Quỳnh, Hà Châu Trịnh, Văn Khảng Lê, và Đăng Lưu Vũ. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):61-67. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.207.2020.