Trần Đức Huy, Phạm Minh Thông, Vũ Đăng Lưu, và Trịnh Hà Châu. 2022. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH NGOÀI GAN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):87-96. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.213.2020.