Đặng Ngọc Hiếu, Phạm Minh Thông, Trịnh Hà Châu, Lê Văn Khảng, và Vũ Đăng Lưu. 2022. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):97-103. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.215.2020.