Nguyễn , Phước Bảo Quân, Quang Trọng Nguyễn, và Đắc Hồng Ân Nguyễn. 2022. “CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47 (Tháng Sáu):71-82. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.543.2022.