Hoàn, Đăng Tuấn, Hồng Đức Phạm, và Trung Thành Đinh. 2023. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50 (Tháng Ba):23-28. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.718.2023.