Nguyễn, Văn Ngân, Thị Cẩm Tú Nguyễn, và Văn Sóng Trần. 2023. “TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50 (Tháng Ba):52-60. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.739.2023.