Thị Lan Phương, Phan, Hoàng Gia Du, và Phạm Minh Thông. 2023. “Vai Trò của X-Quang thường Quy Trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50 (Tháng Ba):29-36. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.740.2023.