Duong, Minh tuyên, Huy Hoàng Nguyễn, và Thuỳ Linh Bùi. 2023. “Đánh Giá đặc điểm hình ảnh Siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50 (Tháng Ba):37-45. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.746.2023.