Cường Lê Văn, Lê Quang Hòa, Hùng Cầm Mạnh, Dũng Lại Văn, và Dương Quang Hiệp. 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU CHẢY MÁU CÁC TẠNG BẰNG KỸ THUẬT NÚT ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 45 (Tháng Giêng):59-64. https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.77.2021.