Hoàng, Đức Thăng, Xuân Hiền Nguyễn, và Thị Bích Ngọc Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):46-53. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.922.2023.