Lâm , Thanh Ngọc, Thị Phương Thảo Dương, và Thái Hưng Phạm. 2023. “KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):54-61. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.923.2023.