Nguyễn , Việt Hằng, và Vân Trường La. 2023. “SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):70-77. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.926.2023.