PHẠM, THÀNH LUÂN, Tiến Mạnh Đào, Văn Khánh Cao, Viết Hoạt Phạm, và Văn Bắc Vũ. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):78-83. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.936.2024.