Nguyễn, Văn Thắng, Văn Tuynh Chu, và Văn Thái Phạm. 2024. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):40-45. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.939.2024.