Lê, Mạnh Trường, Ngọc Thụy Lê, và Xuân Ngọc Lê. 2024. “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):46-51. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.941.2024.