Lê , Trọng Bỉnh. 2023. “CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):10-18. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.958.2023.