Nguyễn , Thị Minh Trang, Thị Thùy Linh Nguyễn, và Vũ Mỹ Phụng Phạm. 2023. “TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):19-24. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.959.2023.