Trần , Trọng Đông. 2023. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I TẠI VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):32-38. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.962.2023.