Ngô, Đức Yên, Đăng Lưu Vũ, Thủy Trang Đàm, và Công Tiến Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):47-55. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.964.2023.