Trần , Vũ Trường Giang, Chí Hiếu Nguyễn, Trần Phát Trần, và Hữu Quân Trương. 2023. “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):76-85. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.967.2023.