Chu , Văn Tuynh, và Văn Thái Phạm. 2023. “ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):86-91. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.970.2023.