Nguyễn , Thu Lan, Thái Bình Nguyễn, Viết Dũng Lê, và Tuấn Linh Lê. 2023. “Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân Hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):84-89. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.995.2024.