Võ, T. M. N., Phạm, N. H., Nguyễn, V. P., Đỗ, H. T. A., Phạm, V. M. P., Hồ, H. P., Vũ, K. K. và Huỳnh, Q. H. (2024) “Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 4-12. doi: 10.55046/vjrnm.54.1043.2024.