Lê, N. M., Nguyễn, T. X., Nguyễn, X. H., Quản , T. B. T., Trần , H. B. và Vũ , H. K. (2024) “Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 24-31. doi: 10.55046/vjrnm.54.1084.2024.