Lê , N. M., Nguyễn , T. X., Quản , T. B. T., Nguyễn , X. H., Trần , H. B. và Vũ , H. K. (2024) “HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 24-31. doi: 10.55046/vjrnm.54.1133.2024.