Nguyễn , Đại H. L., Nguyễn , . H. T. T. và Nguyễn , T. T. (2024) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 32-39. doi: 10.55046/vjrnm.54.1134.2024.