Nguyễn , V. T., Chu , V. T. và Phạm , V. T. (2024) “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 40-45. doi: 10.55046/vjrnm.54.1135.2024.