Đinh, G. K. (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 4-10. doi: 10.55046/vjrnm.47.125.2022.