TS.BS. Cung Văn Công (2022) “Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 57-64. doi: 10.55046/vjrnm.47.138.2022.