Nguyễn , T. H., Nguyễn , T. H. và Phạm , M. T. (2022) “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 4-10. doi: 10.55046/vjrnm.39.175.2020.