Mai , T. T., Nguyễn , Đại H. L., Trần , T. M. T. và Phan , C. C. (2022) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 11-22. doi: 10.55046/vjrnm.39.177.2020.