Hà , T. B. T., Lê , V. P. và Trần , M. H. (2022) “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 23-28. doi: 10.55046/vjrnm.39.184.2020.